Privacyverklaring

Rikels Slaapexperts | Rikels Slaapexperts B.V. | Salesconcepts

Rikels Slaapexperts | Rikels Slaapexperts B.V. | Salesconcepts (gevestigd aan de Grote Voort 72-74, 8041BG te Zwolle, telefoonnummer 038-4534514, e-mailadres info@rikels-slaapexperts.nl) (‘’Rikels Slaapexperts B.V.’’) hecht veel waarde aan uw privacy.

Persoonlijke informatie zullen wij dan ook vertrouwelijk behandelen en beschermen. Uiteraard hebben wij ook de nodige technische maatregelen getroffen, zodat uw digitale gegevens veilig zijn. Rikels Slaapexperts B.V. beschermt en bewaart uw persoonsgegevens volgens de voorgeschreven richtlijnen van de wet.

Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de omgang met uw persoonsgegevens en daarom geven wij u daarover in deze privacyverklaring meer uitleg. Wij vertellen u welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Rikels Slaapexperts B.V. verkoopt u persoonsgegevens niet aan derden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Rikels Slaapexperts B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft versterkt door bijvoorbeeld het invullen van een contactformulier op onze website.

U vindt hier een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen:

Doel

Beveiliging

De werknemers van Rikels Slaapexperts B.V. zijn geïnformeerd en worden geacht zich aan de nieuwe regelgeving te houden. Rikels Slaapexperts B.V. heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De website is beveiligd door middel van een SSL-certificaat (Https). En verder voorziet Rikels Slaapexperts B.V. bijvoorbeeld in firewall protectie en maandelijkse security patches.

Als u toch het idee heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of u neemt aanwijzingen van misbruik waar, neem dan contact met ons op via info@rikels-slaapexperts.nl.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om overeengekomen dienstverlening mogelijk te maken. Indien er geen overeenkomst met u tot stand gekomen is, dan bewaren wij de gegevens niet langer dan een jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rikels Slaapexperts B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@rikels-slaapexperts.nl.

Ook voor verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons een e-mail sturen. In alle gevallen zullen wij binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst uw gegevens inzichtelijk maken of aanpassen.

Cookies

Rikels Slaapexperts B.V. maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring optimaal te maken. Naast functionele cookies, maken wij ook gebruik van niet functionele cookies om onze diensten nog beter aan u te kunnen aanbieden. Dit is de Google Analytics.

Datalek

Mocht er een datalek zijn dan informeren wij u z.s.m. Wij vertellen u wat het lek behelst, wanneer het gebeurd is, wat er gelekt is en hoe dat kan. Uiteraard vertellen wij u ook wat wij doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Derden

Rikels Slaapexperts B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.

Geheimhouding

Iedereen die werkzaam is bij Rikels Slaapexperts B.V. heeft een geheimhoudingsplicht als het gaat om de persoonsgegevens van u en degene die wij verwerken namens u.

Facebook

Op onze website, Rikels-slaapexperts.nl, maken wij gebruik van de Facebook Pixel. Deze technologie stelt ons in staat om gegevens te verzamelen en te analyseren voor marketingdoeleinden, waaronder het meten van de effectiviteit van onze advertenties op Facebook.

De Facebook Pixel maakt gebruik van cookies om informatie te verzamelen die bijdraagt aan het begrijpen van het gedrag van bezoekers op onze website. Deze informatie is anoniem en omvat geen persoonlijk identificeerbare gegevens. De verzamelde gegevens worden echter gebruikt om gerichte advertenties op Facebook te tonen die relevant zijn voor de interesses van onze websitebezoekers.

De verzamelde gegevens worden opgeslagen en verwerkt door Facebook, conform hun privacybeleid. Wij hebben geen directe toegang tot de individuele gegevens die door de Facebook Pixel worden verzameld. Het gebruik van de Facebook Pixel is in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld door de Facebook Pixel, kunt u uw voorkeuren aanpassen in de instellingen van uw webbrowser of via de privacyinstellingen op Facebook.

Door het gebruik van onze website stemt u in met het verzamelen en verwerken van gegevens zoals hierboven beschreven. Mocht u vragen hebben over ons privacybeleid of de Facebook Pixel, neem dan gerust contact met ons op via de contactgegevens vermeld op onze website.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over het privacybeleid dan waarderen wij het als u ons hiervan op de hoogte brengt. Uiteraard heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De gegevens van de Autoriteit persoonsgegevens zijn:

Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
0900-2001 201
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl